Φορολογική δηλώση ελευθέρων επαγγελματιών

Οι φετινές φορολογικές δηλώσεις ελευθέρων επαγγελματιών περιλαμβάνουν τις αλλαγές που επέφερε το ψηφισμένο νομοθετικό πλαίσιο στα τέλη του 2023. Το τεκμαρτό εισόδημα είναι ήδη προσυμπληρωμένο στις φετινές δηλώσεις.

Στο έντυπο Ε1 είναι προσυμπληρωμένο για τις ατομικές επιχειρήσεις το ποσό του τεκμηρίου και οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να ακολουθήσουν τη διαδικασία αμφισβήτησης μέσω ελέγχου αν δεν συμφωνούν με αυτό.

Φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών

Βασικός άξονας του νέου συστήματος φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών είναι η έννοια της «ελάχιστης αμοιβής», η οποία είναι «μαχητή» και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα εξής:

Ελάχιστος Βασικός Μισθός

Προσαυξημένος κατά 10% για κάθε τρία χρόνια εργασίας ως αυτοαπασχολούμενος.

Τα τρία πρώτα χρόνια δεν υπολογίζονται, και οι τριετίες δεν μπορούν να ξεπερνούν τις τρεις, με μέγιστη προσαύξηση 30%.

Ανώτερος Ετήσιος Μισθός Προσωπικού

Μέχρι 30.000 ευρώ που καταβάλλει ο ελεύθερος επαγγελματίας στο προσωπικό του.

Από τις παραπάνω δύο παραμέτρους, όποια είναι μεγαλύτερη, καθορίζει τη βάση υπολογισμού της ελάχιστης αμοιβής.

Προσαυξήσεις

Η ελάχιστη αμοιβή προσαυξάνεται σωρευτικά με δύο τρόπους:

Ετήσιο Κόστος Μισθοδοσίας

Προσαύξηση ίση με το 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας (μισθοί, εργοδοτικές εισφορές, παροχές σε είδος) του προσωπικού, με ανώτατο όριο τις 15.000 ευρώ.

Συντελεστής Ετήσιου Τζίρου

Όταν ο ετήσιος τζίρος είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τον μέσο όρο του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα:

35% για ετήσιο τζίρο μεγαλύτερο του 100% του μέσου όρου.

70% για ετήσιο τζίρο μεγαλύτερο του 150% του μέσου όρου.

100% για ετήσιο τζίρο μεγαλύτερο του 200% του μέσου όρου.

Μειώσεις της Ελάχιστης Αμοιβής

Η ελάχιστη αμοιβή μειώνεται στις εξής περιπτώσεις:

Νεοσύστατες Επιχειρήσεις

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες με νεοσύστατη επιχειρηματική δραστηριότητα θα έχουν τις ακόλουθες μειώσεις της ελάχιστης αμοιβής:

100% (πλήρης απαλλαγή) για τα 3 πρώτα χρόνια,

67% μείωση για τον 4ο χρόνο

33% μείωση για τον 5ο χρόνο

Ελεύθεροι Επαγγελματίες με Αναπηρία

Μείωση 50% για αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.

Ελεύθεροι Επαγγελματίες σε Μικρά Χωριά και Νησιά

Μείωση 50% όταν η κύρια κατοικία και η δραστηριότητα ασκούνται σε χωριά με έως 500 κατοίκους και σε νησιά με κάτω από 3.100 κατοίκους.

Ελαφρύνσεις για Εθελοντική Δήλωση Υψηλότερων Εισοδημάτων

Σε μια προσπάθεια μείωσης των επιβαρύνσεων, οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δηλώνουν οικειοθελώς εισοδήματα τουλάχιστον 5% υψηλότερα από την ελάχιστη αμοιβή θα έχουν από το 2024 μείωση του τέλους επιτηδεύματος κατά 50%. Για τους υπόλοιπους, το τέλος επιτηδεύματος θα είναι μειωμένο κατά 25%.

Συντελεστές Φορολογίας Εισοδήματος

Οι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος παραμένουν αμετάβλητοι.

Συμπλήρωση φορολογικής δήλωσης ελεύθερου επαγγελματία | ACCTAXIS

Η ACCTAXIS εξειδικεύεται σε ζητήματα φορολόγησης ατομικών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών. Η ομάδα μας γνωρίζει άριστα τον φορολογικό σχεδιασμό για ατομικές επιχειρήσεις.

Συνήθως οι ελεύθεροι επαγγελματίες αντιμετωπίζονται ως μικρές επιχειρήσεις που ένας λογιστής πρέπει να ακολουθήσει μία τυπική διαδικασία. Στην ACCTAXIS φροντίζουμε οι ελεύθεροι επαγγελματίες να έχουν την αντιμετώπιση και την εξυπηρέτηση που έχουν οι μεγάλες εταιρείες, γιατί πιστεύουμε στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας με την ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη, που προσφέρουμε.

Διασύνδεση ταμειακών – POS

Πρώτη από όλα τα λογιστικά γραφεία η ACCTAXIS ανακοίνωσε μέσω του Blog της, σε ποιες περιπτώσεις οι ατομικές επιχειρήσεις πρέπει να έχουν POS και σε ποιες όχι. Αυτό μας έφερε στην πρώτη θέση ενημέρωσης για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δείτε το άρθρο μας “Πρέπει να έχω POS; Υποχρέωση επαγγελματιών για POS (2024)”.

Επικοινωνήστε μαζί μας!