meletes viosimotitas 1

Μελέτες και Έλεγχοι Βιωσιμότητας

Πως μια επιχείρηση μπορεί να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη επιτυχία; Αυτό το ερώτημα στην ACC TAXIS απαντήθηκε μέσα από την ειδική εφαρμογή ανάλυσης χρηματοοικονομικών δεικτών για τις μελέτες βιωσιμότητας που συντάσσουμε για πελάτες μας.

Με τον έλεγχο βιωσιμότητας κάθε επιχείρηση μπορεί να καταγράψει μία σταθερά αναπτυξιακή πορεία στον απαιτητικό χώρο της επιχειρηματικότητας.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας έχουν αλλάξει τα οικονομικά μοντέλα ανάπτυξης των επιχειρήσεων σε όλο τον πλανήτη. Η πανδημία Covid-19 έχει θέσει σε δοκιμασία την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων, καθιστώντας επιτακτική πλέον τη δράση σε θέματα βιωσιμότητας, καταστρώνοντας νέα στρατηγικά πλάνα ώστε να διαχειρίζονται τις νέες προκλήσεις και να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμη επιτυχία.

Στην ACC TAXIS σκοπός μας είναι μέσα από την διαδικασία ελέγχου βιωσιμότητας επιχειρήσεων και τη δημιουργία ειδικής εφαρμογής να παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της επιχείρησης, να πληροφορούνται οι ενδιαφερόμενοι την πραγματική εικόνα της επιχείρησής τους και στη συνέχεια να τους βοηθήσουμε μέσα από τις προτάσεις μας να εφαρμόσουν μια πιο βιώσιμη λύση για την επιχείρησή τους.

Η χρηματοοικονομική ανάλυση και ο έλεγχος βιωσιμότητας έχουν ως σκοπό να παρουσιαστεί η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, να αποτυπωθούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της και να εξακριβωθεί το εάν είναι βιώσιμη ή όχι, σε βάθος διετίας.

Πώς εκπονούνται οι μελέτες βιωσιμότητας επιχειρήσεων

Στη ACC TAXIS έχουμε αναπτύξει ειδικό λογισμικό (software) για την χρηματοοικονομική ανάλυση των δεικτών. Στην εφαρμογή δίνουμε κάποιες βασικές πληροφορίες για την υπό εξέταση εταιρεία ώστε να αντλήσουμε τη χρηματοοικονομική ανάλυση ως μοντέλο πρόβλεψης του κινδύνου πτώχευσης της εταιρείας στο άμεσο μέλλον.

Οι κατηγορίες των δεικτών, οι οποίες εξετάζονται είναι οι εξής:

  • Δείκτες ρευστότητας
  • Δείκτες δραστηριότητας
  • Δείκτες αποτελεσματικότητας
  • Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίου και βιωσιμότητας
  • Δείκτες αποδοτικότητας

Οι επιχειρήσεις αξιολογούνται ως προς: 

Τα ποσοτικά τους στοιχεία : για επιχειρήσεις που διατηρούν λογιστικά βιβλία Γ΄ κατηγορίας.

 •Μακροπρόθεσμος Δανεισμός.

•Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός.

 •Αγορά Μετοχών.

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων με τη χρήση Αριθμοδεικτών:

• Ισολογισμός και Ισοζύγια.

•Αποτελέσματα Χρήσης.

• Διάθεση Κερδών.

• Κατάσταση Ταμειακών Ροών.

•Λαμβάνεται επίσης υπόψη το Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) κυρίως για μακροπρόθεσμα δάνεια και αγορά μετοχών.

 Τα ποιοτικά τους στοιχεία: για επιχειρήσεις που έχουν λογιστικά βιβλία Β΄κατηγορίας.

• Διάδοχη Κατάσταση.

• Ανταγωνισμός.

•Θέση στον κλάδο.

•Φερεγγυότητα.

•Αριθμός Απασχολούμενων.

Έχοντας εισάγει τα παραπάνω δεδομένα στην εφαρμογή που έχουμε αναπτύξει στην ACC TAXIS μας παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και της μελέτης βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.

Η ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (analysis of financial statement) είναι η ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση της πληροφόρησης που περιέχεται σε αυτές τις καταστάσεις. Σχετικά με τη χρηματοοικονομική ανάλυση, μελετώνται τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων και στη συνέχεια υπολογίζονται και ερμηνεύονται οι κατάλληλοι αριθμοδείκτες.

Με τους αριθμοδείκτες προσδιορίζεται η σχέση µεταξύ βασικών επιχειρηματικών μεγεθών, διευκολύνεται η επιχειρηματική δράση και επεξηγούνται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτή. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης θα αποτελέσουν πολύ σημαντικό εργαλείο για την εξεταζόμενη εταιρεία, διότι θα έχει μία λεπτομερή εικόνα της πραγματικής οικονομικής της κατάστασης και των προοπτικών της.

Επιπλέον, θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε τις δυνατότητες και κυρίως τις αδυναμίες της, αδυναμίες πάνω στις οποίες θα μπορέσουμε με σωστή καθοδήγηση να βελτιώσουμε και να μειώσουμε το κόστος τους στην πορεία της εταιρείας, ανεξάρτητα του αποτελέσματος της εικόνας μπορούμε να εντοπίσουμε μαζί τρόπους για την αύξηση της αποδοτικότητας μέσω στοχευμένων κινήσεων με την καθοδήγηση των κατάλληλων δεικτών αλλά και τις μακροχρόνιας εμπειρίας μας στον κλάδο, έτσι ώστε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της.

Σκοπός μας είναι ο επιχειρηματίας να μπορεί να προβεί σε σωστές οικονομικές, επενδυτικές και διαχειριστικές αποφάσεις για ένα καλύτερο μέλλον.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

Σας προσφέρουμε 30 χρόνια εμπειρίας & αξιοπιστίας