Ελευθέροι επαγγελματίες: Πρόβλεψη για μειωμένη φορολόγηση

Η φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών το 2024 θα είναι αυξημένη εξαιτίας των πρόσφατων φορολογικών αλλαγών. Βασικός κανόνας του νέου συστήματος για τη φορολογία ελευθέρων επαγγελματιών 2024 είναι ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι δεν μπορούν πλέον να φορολογούνται για εισόδημα κατώτερο από εκείνο του μισθωτού που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό.

Συνεπώς, τα ποσά που υποχρεωτικά θα δηλώνουν πλέον ως έσοδα δεν μπορούν να υπολείπονται των 10.920 ευρώ/έτος. Αυτό σημαίνει την αυξημένη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών για το 2024 και για κάθε επόμενη χρονιά βάσει της νέας φορολογικής νομοθεσίας.

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι με μειωμένη φορολόγηση

Παρόλα αυτά με έναν προσεκτικό σχεδιασμό φορολόγησης οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν τη φορολογική νομοθεσία για μειωμένη φορολόγηση βάσει αποδεικτικών στοιχείων.

Ο προσεκτικός φορολογικός σχεδιασμός μπορεί να μειώσει τον φόρο των ελεύθερων επαγγελματιών είτε μέσω της τεκμηρίωσης ελάχιστης αμοιβής είτε μέσω δαπανών που είναι προς όφελος της επαγγελματικής τους ανάπτυξης και λειτουργίας.

Οι φορολογικές υπηρεσίες της ACCTAXIS προϋποθέτουν τον προσεκτικό φορολογικό σχεδιασμό, που πραγματοποιείται από έμπειρους φοροτεχνικούς συσχετίζοντας τη φορολογία με τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων.

Πότε προβλέπεται μείωση της ελάχιστης αμοιβής ελευθέρων επαγγελματιών;

Για να διασφαλιστεί η φορολογική δικαιοσύνη, προβλέπεται μείωση της ελάχιστης αμοιβής σε αρκετές περιπτώσεις όπως :

  • Oι ελεύθεροι επαγγελματίες με αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80% θα έχουν μείωση 50% στην ελάχιστη αμοιβή.
  • Oι επαγγελματίες που έχουν την κύρια κατοικία τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους θα έχουν επίσης μείωση 50%.
  • Oι νέοι επαγγελματίες θα απαλλαγούν πλήρως από το νέο σύστημα για τα τρία πρώτα χρόνια, με μείωση κατά 67% τον τέταρτο χρόνο και 33% τον πέμπτο.

Επιπλέον, θεσπίζεται το τεκμήριο της ελάχιστης αμοιβής, το οποίο αντανακλά την ελάχιστη αξία της προσωπικής εργασίας του αυτοαπασχολούμενου στην επιχείρησή του.

Ωστόσο, το τεκμήριο της ελάχιστης αμοιβής είναι μαχητό, δηλαδή μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο εάν μπορεί να αποδείξει με βάση πραγματικά στοιχεία ότι τα κέρδη του ήταν λιγότερα, λόγω ανωτέρας βίας, στρατιωτικής θητείας, νοσηλείας, αδυναμία άσκησης λόγω εγκυμοσύνης, κλπ.

Μάθετε περισσότερα για το πότε αμφισβητείται το εισόδημα Ελεύθερων Επαγγελματιών, εδώ

Δαπάνες ελευθέρων επαγγελματιών που μειώνουν τον φόρο

Tο νομοσχέδιο προβλέπει αύξηση του τεκμηρίου της ελάχιστης αμοιβής σε συνάρτηση με τον τζίρο, τον αριθμό των υπαλλήλων και την παλαιότητα της δραστηριότητας.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τον φόρο που οφείλουν μέσω της αφαίρεσης δαπανών από το εισόδημά τους. Οι δαπάνες που μπορούν να αφαιρεθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

1. Δαπάνες λειτουργίας: Αυτές περιλαμβάνουν τα έξοδα που σχετίζονται με τη καθημερινή λειτουργία και συντήρηση της επιχείρησης, όπως το κόστος ενοικίου, τα έξοδα επικοινωνίας, τα έξοδα μεταφοράς, τα έξοδα για είδη γραφείου, οι λογιστικές υπηρεσίες, η νομική συμβουλευτική, μάρκετινγκ, καθαριότητα, η ενέργεια, τα έξοδα συντήρησης εξοπλισμού, η αντικατάσταση εξαρτημάτων κ.λπ.

2. Δαπάνες απόκτησης επαγγελματικών γνώσεων: Αυτές περιλαμβάνουν τα έξοδα για την εκπαίδευση και την κατάρτιση που σχετίζονται με το επάγγελμα, όπως τα δίδακτρα για σεμινάρια ή εργαστήρια.

3. Δαπάνες απόκτησης επαγγελματικών ασφαλίσεων: Αυτές περιλαμβάνουν τα έξοδα για την απόκτηση ασφαλίσεων που σχετίζονται με το επάγγελμα, όπως η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης.

4. Δαπάνες απόκτησης επαγγελματικών εξοπλισμών: Αυτές περιλαμβάνουν τα έξοδα για την απόκτηση εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση του επαγγέλματος, όπως οι υπολογιστές, ο εξοπλισμός γραφείου ή ο εξοπλισμός εργαστηρίου.

Σημειώνεται ότι οι δαπάνες πρέπει να είναι αποδεδειγμένες και να σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεση του επαγγέλματος. Επιπλέον, οι δαπάνες πρέπει να καταχωρούνται στη δήλωση φόρου εισοδήματος του επαγγελματία.

Λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες για ελεύθερους επαγγελματίες

H ACCTAXIS προσφέρει ετήσια μελέτη της φορολογικής κατάστασης για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους σε σχέση με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, αλλά και τις ιδιωτικές φορολογικές υποχρεώσεις.

Με συνεπείς ενημερώσεις ανά τρίμηνο για την πρόοδο επίτευξης των προϋπολογισθέντων στόχων και την κάλυψη φορολογικών υποχρεώσεων η ACCTAXIS έχει σε τάξη τα λογστικά και φορολογικά σας ζητήματα.

Για την ανάθεση της λογιστικής και φοροτεχνικής σας υποστήριξης από τους έμπειρους φοροτεχνικούς μας, συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα ενδιαφέροντος και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.