Σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας –  (BANCAPP)

Η Εφορία εισέρχεται σε μια νέα φάση ελέγχου των τραπεζικών λογαριασμών μέσω μιας νέας εφαρμογής που προωθεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Πώς θα λειτουργεί το Σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας

Αυτή η εφαρμογή, με το όνομα “Σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας” ή Bank Account Nexus Crosscheck APPplication» BANCAPP, θα συλλέγει και θα αξιοποιεί τα δεδομένα από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων του Αρχείου Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών, κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών, και λογαριασμών πληρωμών των φορολογούμενων.

Το BANCAPP δεν υπόκειται σε κανένα τραπεζικό ή επαγγελματικό απόρρητο, καθώς αντλεί πληροφορίες από δημόσιες πηγές.

Επιπλέον, το νέο σύστημα ελέγχου των καταθέσεων θα έχει πρόσβαση και θα αντλεί στοιχεία για φορολογούμενους από τον ΤΕΙΡΕΣΙΑ ΑΕ, ενισχύοντας έτσι τη δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Το BANCAPP θα επιταχύνει τη διαδικασία του ελέγχου, προσδιορίζοντας την φορολογητέα ύλη κατ’ έτος, για κάθε ελεγχόμενο ΑΦΜ.

Ποια στοιχεία θα αντλεί η Εφορία από τις τράπεζες

Το BANCAPP θα αντλεί από τις τράπεζες και τα λοιπά χρηματοοικονομικά ιδρύματα, στοιχεία που αφορούν:

  • Καταθετικούς λογαριασμούς πρώτης ζήτησης.
  • Καταθετικούς λογαριασμούς προθεσμιακούς.
  • Χορηγητικούς λογαριασμούς.

Επενδυτικούς λογαριασμούς που περιλαμβάνουν παντός τύπου χαρτοφυλάκια επενδυτικών προϊόντων και αξιογράφων, όπως αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα, μετοχές, τραπεζοασφάλιστρα, παράγωγα, Repos κ.λπ.)

  • Πιστωτικές κάρτες.
  • Τραπεζικές Θυρίδες.
  • Λογαριασμούς Πληρωμών.
  • Προπληρωμένες κάρτες (prepaid).
  • Ηλεκτρονικά πορτοφόλια.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, το BANCAPP θα συσχετίζει το υπόλοιπο και τις τραπεζικές κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών όλων των φορολογουμένων και θα τις συγκρίνει αυτόματα με τα δηλωθέντα εισοδήματα, στο έντυπο Ε1. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις, θα καλείται ο φορολογούμενος για έλεγχο και εάν δεν πείσει τους ελεγκτές για τη νομιμότητα των καταθέσεών του, θα βρεθεί αντιμέτωπος με φόρους 33% επί των αδικαιολόγητων καταθέσεων, συν πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Ως ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του Ο.Π.Σ ορίζεται η 1/1/2024.