Ψηφιακή κάρτα εργασίας, πρόστιμο, τι πρέπει να κάνεις;

Σχετικά με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, τα πρόστιμα στην περίπτωση που ο εργοδότης απέχει από την εφαρμογή του συστήματος ή δεν το εφαρμόζει ορθά, χαρακτηρίζονται πολύ υψηλά.
Επίσης, για κάθε περίπτωση απόκλισης της καταγραφής του χρόνου εργασίας από τον πραγματικό χρόνο εργασίας, επιβάλλεται πρόστιμο 3.000€. Εάν ο εργοδότης παρεμποδίζει την απόδειξη του πραγματικού χρόνου εργασίας εξαλείφοντας τα στοιχεία το πρόστιμο είναι 4.000€.

Νόμος 4808/2021 πρόστιμο από μη ενεργοποίηση ψηφιακής κάρτας εργασίας

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η οποία θεσπίστηκε με τον νόμο 4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την εποπτεία και τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Η κύρια λειτουργία της είναι η καταγραφή του ωραρίου εργασίας των εργαζομένων, των υπερωριών και των διαφόρων ειδών άδειας.

Πρόκειται για μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που επιτρέπει την ακριβή καταγραφή του ωραρίου εργασίας σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας έτσι διαφάνεια και διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις εργασιακές διατάξεις. Μέσω αυτής της κάρτας, καθίσταται εφικτή η αυτόματη καταγραφή των ωρών εργασίας ως κανονικές, ως υπερωρίες, ως χρόνος διακοπής και άλλες ειδικές περιπτώσεις.

Η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο για την καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, καθώς και της εισφοροδιαφυγής. Αναδεικνύεται ως μία από τις πρώτες ενέργειες που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση της εργασιακής πραγματικότητας στην Ελλάδα.

Η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2022 στο σύνολο των τραπεζών της χώρας και τις επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ με περισσότερους από 250 εργαζόμενους, ενώ σταδιακά θα επεκταθεί σε  ολόκληρο τον ιδιωτικό τομέα έως το τέλος του 2024 και στο δημόσιο τομέα μέχρι το 2027.

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας πως λειτουργεί

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι ένα ηλεκτρονικό έγγραφο που πιστοποιεί τα στοιχεία του εργαζόμενου και την εργασιακή του κατάσταση. Αντικαθιστά την παλαιότερη χαρτογραφική ή χειρόγραφη μορφή της κάρτας εργασίας και δίνει τη δυνατότητα για εύκολη πρόσβαση και επαλήθευση των πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές και τους εργοδότες.

Σύμφωνα με τον νόμο 4808/2021 στην περίπτωση που δεν ενεργοποιείται η ψηφιακή κάρτα εργασίας το πρόστιμο ανέρχεται στα 10.500€.

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας συνήθως περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία του εργαζομένου:

1.Όνομα και επώνυμο.

  2. Φωτογραφία.

  3. Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).

  4. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Αριθμός Μητρώου Φυσικού Προσώπου (ΑΜΦΠ) για αλλοδαπούς.

  5. Ημερομηνία γέννησης.

  6. Εργασιακή θέση.

  7. Ημερομηνία πρόσληψης.

  8. Αριθμός καρτέλας ΙΚΑ.

  Ψηφιακή Κάρτα εργασίας εφαρμογή

  Η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας πραγματοποιείται μέσω ειδικών πλατφορμών που διαχειρίζονται τα στοιχεία των εργαζομένων. Οι εργοδότες συνήθως δημιουργούν τις ψηφιακές κάρτες εργασίας για τους υπαλλήλους τους σε αυτές τις πλατφόρμες, εισάγοντας τα απαραίτητα προσωπικά και εργασιακά στοιχεία. Στη συνέχεια, οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ψηφιακή τους κάρτα εργασίας μέσω εφαρμογής στο κινητό τους τηλέφωνο ή μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.

  Οι εργαζόμενοι πλέον έχουν πρόσβαση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ μέσω κινητής συσκευής, αλλά και υπολογιστή μέσα από το myΕrganiapp και το myErgani.gov.gr αντίστοιχα.

  Οι εφαρμογές αυτές δημιουργήθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για να παρέχουν στους εργαζόμενους μια άμεση, απλοποιημένη και προσωποποιημένη πρόσβαση στα στοιχεία που δηλώνουν οι εργοδότες τους για την απασχόλησή τους στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

  Η μη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας μπορεί να επιφέρει πρόστιμο το οποίο κυμαίνεται από χιλιάδες έως δεκάδες χιλιάδες ευρώ ανά παράβαση, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και τον αριθμό των εργαζομένων που επηρεάζονται.

  Στη διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας, συμπεριλαμβάνονται και τα Διευθυντικά Στελέχη (Υ.Α. 90972/2021);

  Τα πρόσωπα που κατέχουν Θέση εποπτείας, ή διεύθυνσης, ή εμπιστευτική απογράφονται κανονικά στην διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας εφόσον πρόκειται για εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας.

  Τηλεργασία και ψηφιακή κάρτα εργασίας

  Το σύστημα της Ψηφιακής Κάρτας εργασίας δέχεται προδήλωση Τηλεργασίας σε μη σταθερές ημέρες εργασίας ανά εβδομάδα και μπορεί να δηλώνεται, εφόσον δεν είναι σταθερή εβδομαδιαία δήλωση, με την ένδειξη «Από -Έως την εβδομάδα ή μεταβαλλόμενο»

  Τι είναι η Ευέλικτη Προσέλευση και πότε δηλώνεται;

  Η “Ευέλικτη Προσέλευση” είναι το ωράριο που έχουν συμφωνήσει εργαζόμενος και εργοδότης. Η “Ευέλικτη Προσέλευση” είναι δυνατή εντός Χ λεπτών (και έως 120′ κατ’ ανώτατο) εκκινώντας από τη δηλωθείσα έναρξη του προδηλωθέντος ωραρίου στην οργάνωση του χρόνου εργασίας.

  Πότε ξεκινούν τα πρόστιμα για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας;

  Από 1η Απριλίου 2024 προβλέπεται η επιβολή προστίμου για τις επιχειρήσεις της βιομηχανίας και από 2η Μαϊου 2024 για το λιανεμπόριο.

  Κάθε μήνα, οι εργοδότες θα καλούνται να επιλέγουν, αν θα δηλώσουν προκαταβολικά το ωράριο ή αν θα κάνουν χρήση της απολογιστικής διαδικασίας.

  Υπενθυμίζεται πως για κάθε περίπτωση απόκλισης της καταγραφής του χρόνου εργασίας από τον πραγματικό χρόνο εργασίας επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ. Εάν ο εργοδότης παρεμποδίζει την απόδειξη του πραγματικού χρόνου εργασίας εξαλείφοντας τα στοιχεία το πρόστιμο είναι 4.000 ευρώ.

  Όπως προβλέπει ο νόμος 4808/2021 στην περίπτωση που δεν ενεργοποιείται η ψηφιακή κάρτα εργασίας το πρόστιμο ανέρχεται στα 10.500 ευρώ. Σε περίπτωση λοιπόν, αναντιστοιχίας της πραγματικής απασχόλησης με τη σχετική σήμανση της κάρτας, επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο, ύψους 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο, στην Ψηφιακή Κάρτα του οποίου δεν είναι δυνατή η ανωτέρω αντιστοίχιση.

  Διαχείριση μισθοδοσίας επιχειρήσεων

  Στα πλαίσια των υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που παρέχει η εταιρεία ACCΤΑΧΙS περιλαμβάνονται και οι υπηρεσίες που αφορούν την μισθοδοσία των επιχειρήσεων. Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας εκτός από αναγκαίες, απαιτούν μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια, είναι αρκετά χρονοβόρες, υπόκεινται διαρκώς σε πολλές αλλαγές και για το λόγο αυτό χρειάζεται να υπάρχει στενή παρακολούθηση.

  Η εταιρεία ACC TAXIS, αναλαμβάνει να σας απαλλάξει από τις χρονοβόρες διαδικασίες της μισθοδοσίας σας και το άγχος. Οι υπηρεσίες διαχείρισης μισθοδοσίας που σας προσφέρουμε σας δίνουν το πλεονέκτημα να εστιάσετε στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας και την μεγιστοποίηση των κερδών σας.

  Στην ACCΤΑΧΙS αναλαμβάνουμε όλο το φάσμα των αναγκών της μισθοδοσίας για την επιχείρησής σας και συμβάλλουμε στην καλύτερη οργάνωση και διαχείριση του προσωπικού σας.

  Επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα επικοινωνίας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.