Πώς να ξεκινήσετε μια επιχείρηση στην Ελλάδα;

Ίδρυση Επιχείρησης

Για να ξεκινήσετε μία επιχείρηση στην Ελλάδα οποιασδήποτε νομικής μορφής απαιτείται να έχετε μόνο ελληνικό ενεργό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι νομικοί τύποι επιχειρήσεων;

Οι διαθέσιμοι νομικοί τύποι που μπορεί κάποιος να συστήσει στην Ελλάδα είναι:

Ανώνυμη Εταιρεία 

Η Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ) είναι μία από τις πλέον γνωστές μορφές εταιρειών στην Ελληνική αγορά, και προτιμάται κυρίως από επιχειρήσεις μεγαλύτερης κλίμακας.

Για την ίδρυση μιας ΑΕ, απαιτείται ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο 25.000€, που πρέπει να πληρωθεί πλήρως κατά την ίδρυσή της. Αυτή η απαίτηση συχνά δυσκολεύει τις μικρότερες επιχειρήσεις να προσανατολιστούν προς αυτή τη μορφή, σε αντίθεση με τις ΙΚΕ.

Οι ΑΕ διαθέτουν μεγάλη διάρκεια ύπαρξης, συχνά αόριστη, και για την ίδρυση και τη λειτουργία τους χρειάζεται να λειτουργούν δύο θεσμικά όργανα: η γενική συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) είναι ένας τύπος εταιρείας όπου οι μέτοχοι φέρουν περιορισμένη ευθύνη.

Παρά τις ομοιότητες με την Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ), όπως την ύπαρξη δύο οργανωτικών δομών, η ΕΠΕ χαρακτηρίζεται από περισσότερη ευελιξία και απλότητα. Αυτό αντανακλάται στη δυνατότητα να καθορίζεται ελεύθερα το κεφάλαιό της και στην περιορισμένη ευθύνη των μετόχων της.

Ετερόρρυθμη Εταιρεία

Η Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ) αποτελεί έναν τύπο προσωπικής εταιρείας, όπως η ΟΕ, και για τη σύστασή της απαιτούνται τουλάχιστον δύο εταίροι. Ωστόσο, υπάρχει μια καθοριστική διαφορά μεταξύ των δύο.

Στην ΕΕ, έχουμε έναν εταίρο που είναι ομόρρυθμος και έναν που είναι ετερόρρυθμος.

Ο ομόρρυθμος εταίρος φέρει πλήρη ευθύνη και η περιουσία του μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα χρέη της εταιρείας, ενώ ο ετερόρρυθμος εταίρος ευθύνεται μόνο για το ποσό που έχει επενδύσει στην εταιρεία.

Ομόρρυθμη Εταιρεία 

Η Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ) αναδεικνύεται σε μία δημοφιλή επιλογή για τη σύσταση επιχειρήσεων.

Αποτελεί έναν τύπο επιχείρησης όπου απαιτούνται τουλάχιστον δύο εταίροι για την ίδρυσή της, με κάθε εταίρο να φέρει ίσες και απεριόριστες ευθύνες.

Πρακτικά, στην ΟΕ οι εταίροι φέρουν αδιαίρετη ευθύνη μαζί με την εταιρεία για τις οφειλές της.

Σε γενικές γραμμές, αυτή η μορφή εταιρείας είναι ιδανική για επιχειρήσεις που θέλουν να έχουν υψηλή δανειακή χωρητικότητα, λαμβάνοντας υπόψη την απεριόριστη ευθύνη των εταίρων.

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) έχει καταστεί μια από τις πλέον προτιμώμενες μορφές για όσους θέλουν να ξεκινήσουν το δικό τους επιχειρηματικό εγχείρημα.

Αυτός ο νομικός τύπος επιχείρησης καθιερώθηκε το 2012, προσφέροντας μια πολύ καλή επιλογή για επιχειρηματίες που αναζητούν απλότητα και ευελιξία στην οργάνωση και λειτουργία τους.

Σε γενικές γραμμές, η ΙΚΕ είναι ένα είδος εταιρείας όπου τα μέλη της έχουν περιορισμένη ευθύνη, δηλαδή τα προσωπικά τους αγαθά δεν επιφορτίζονται από τις οφειλές της εταιρείας. Επιπλέον, αυτή η μορφή επιτρέπει την αντιμετώπιση των εισφορών σε υπηρεσίες ως ισοδύναμα με μετοχικά κεφάλαια, πέρα από τις αποκλειστικά χρηματοοικονομικές συνεισφορές.

Ένα άλλο θετικό των ΙΚΕ είναι ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει αρχικό κεφάλαιο για τη δημιουργία τους, καθιστώντας τις ιδανικές για νέους επιχειρηματίες που δεν έχουν μεγάλα ποσά για να επενδύσουν από την αρχή.

Ατομική Επιχείρηση 

Μετά την αναφορά μας στην ΙΚΕ, ας εξετάσουμε και την Ατομική Επιχείρηση.

Η Ατομική Επιχείρηση αποτελεί μία από τις πιο παραδοσιακές μορφές επιχείρησης στον ελληνικό χώρο, και συνήθως αποτελείται από έναν επιχειρηματία, πολλές φορές με τη μορφή μικρής ή οικογενειακής επιχείρησης.

Ο ίδιος ο επιχειρηματίας, ο οποίος είναι τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και ο διαχειριστής, φέρει πλήρη ευθύνη για την επιχείρηση. Αυτό σημαίνει ότι είναι υπεύθυνος για κάθε απόφαση που παίρνει και για τα αποτελέσματα αυτών των αποφάσεων, κυρίως στην περίπτωση που η προσωπική του περιουσία επηρεαστεί.

Οι Ατομικές Επιχειρήσεις έχουν το θετικό ότι έχουν χαμηλές δαπάνες λειτουργίας και είναι κατάλληλες για επιχειρηματίες που θέλουν να λειτουργούν ανεξάρτητα. Παρόλα αυτά, πρέπει να σημειωθεί το ρίσκο της απεριόριστης ευθύνης που φέρει κανείς όταν διευθύνει μια τέτοια επιχείρηση.

Ποια εταιρική μορφή αξίζει να επιλέξετε για την ίδρυση επιχείρησης;

Η λογιστική εταιρεία ACC TAXIS θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε για την κατάλληλη εταιρική μορφή για την επιχείρησή σας παρέχοντας σας ολοκληρωμένες λογιστικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας στο email [email protected]